Συναινώ στο ότι το website "www.bistas.gr" ή οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες που ίσως με ενδιαφέρουν. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή. Επίσης, συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας. Το website "www.bistas.gr" λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων.