Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα έχει γίνει αποδοχή των όρων σύμβασης.

Ασφάλεια

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η λύση «Redirection» της υπηρεσίας epay eCommerce, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή για χρεώσεις καρτών που προέρχονται από site επιχειρήσεων που φιλοξενούν ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν χρεώνοντας την κάρτα τους. Στη λύση αυτή, ο χρήστης ανακατευθύνεται από το site της επιχείρησης σε μία ασφαλή σελίδα της Euronet Merchant Services όπου θα συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Για να οδηγηθεί ο χρήστης στη σελίδα αυτή, χρησιμοποιείται μία html φόρμα με μέθοδο «POST» και hidden παραμέτρους διάφορες πληροφορίες που αφορούν τη συναλλαγή. Για την υλοποίηση της εφαρμογής της επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Η σελίδα που ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του είναι ασφαλής (χρήση SSL encryption με 2048-bit μέγεθος κλειδιού) το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας στο epay eCommerce. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στη σελίδα πληρωμής είναι τα εξής: 

  • Αριθμός κάρτας 
  • Ημερομηνία λήξης 
  • Κωδικός επαλήθευσης (CVV2/CVC2) 
  • Email στο οποίο προαιρετικά ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση επιτυχούς χρέωσης της κάρτας του. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας, ακολουθεί η διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης του κατόχου της κάρτας (3D Secure), η οποία ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας της συναλλαγής. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία 3D Secure, πραγματοποιείται η συναλλαγή χρέωσης της κάρτας το αποτέλεσμα της οποίας αποστέλλεται σε προκαθορισμένα URL του site της επιχείρησης. Επιπλέον, εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, είναι δυνατόν να στέλνεται αυτόματα από την Euronet Merchant Services ενημερωτικό email στην επιχείρηση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του site της.